Zasady otrzymania KARTY STAŁEGO KLIENTA na elementy do wyrobu biżuterii - REGULAMIN

1. Kartę Stałego Klienta, klient otrzymuje po okazaniu 10 paragonów fiskalnych, z ostatnich 6 miesięcy.

2. Z okazanych paragonów wyliczana jest średnia kwota zakupów i na tej podstawie ustalany jest upust. Upusty ustalane są według poniższej tabeli:

Średnia z zakupów Należny upust
Powyżej 30 zł 3 %
Powyżej 80 zł 4 %
Powyżej 130 zł 6 %
Powyżej 200 zł 7 %
Powyżej 300 zł 8 %
3. Karta Stałego Klienta nie łączy się z innymi promocjami. Rabaty z dwóch lub więcej Kart nie łączą się.

4. Rabaty z Karty Stałego Klienta są stałe bez względu na kwotę zakupów. Warunkiem uzyskania rabatu jest okazanie Karty Stałego Klienta.

5. Upusty z Karty Stałego Klienta nie dotyczą elementów Swarovski Crystallized oraz elementów srebrnych.

6. Upusty z Karty Stałego Klienta dotyczą wyłącznie elementów do wyrobu biżuterii.

7. Klient może starać się o Kartę z wyższym rabatem, w przypadku gdy posiada kartę z niższym rabatem. Warunkiem otrzymania Karty z wyższym rabatem jest ponowne uzbieranie 10 paragonów, jednak nie mogą to być paragony opatrzone rabatem z Karty z niższym rabatem, tj. klient realizuje 10 transakcji nie używając Karty z niższym rabatem.

8. Karty Stałego Klienta wydawane będą od 10 marca 2010r.

9. W razie zniszczenia lub zagubienia, Karta Stałego Klienta nie podlega wymianie.

10. Firma Sylvix Design zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Karty Stałego Klienta.